Документи


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
План за работа по БДП
2.
стратегия за развитието на ДГ - 2020-2024 г.
3.
Декларация/информирано съгласие за попълване от родител
4.
Вътрешни правила за дейността на ДГ в извънредна епидемиологична ситуация
5.
График на непедагогическия персонал
6.
График на педагогическите специалисти
7.
Седмично разпределение на ОФ на ПВ
8.
Програмна система
9.
Организация на учебния ден
10.
Годишен план на ДГ
11.
Правилник за дейността
12.
Наредба за детските градини
13.
ЗПУО
14.
Наредба №5 за предучилищното образование
15.
Заявление за прием на дете в яслена и първа група за учебната 2021-2022 г.
16.
Съобщение
17.
Съобщение
2018 © ДГ "Вяра, надежда и любов" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign