Документи


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Наредба за детските градини
2.
ЗПУО
3.
Наредба №5 за предучилищното образование
4.
Заявление за прием на дете в яслена и първа група
5.
Съобщение
6.
Съобщение
7.
Седмично разпределение на ОФПВ
8.
Програмна система
9.
Правилник за дейността на ДГ
10.
Организация на учебния ден
11.
Годишен план
2018 © ДГ "Вяра, надежда и любов" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign