Групи

Ясла „А”

Ясла „Б”

Първа възрастова група

Втора "А"възрастова група

Втора "Б" възрастова група

Трета "А"възрастова група - ПГ - 5 г.

Трета "Б" възрастова група -ПГ -5 г.

Четвърта  възрастова група ПГ  - 6 г.

 

2018 © ДГ "Вяра, надежда и любов" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign