Групи

Ясла „А”

Ясла „Б”

Първа "А"възрастова група

Първа "Б" възрастова група

Втора "А"възрастова група

Втора "Б" възрастова група

Трета възрастова група - ПГ - 5 г.

Четвърта  възрастова група ПГ  - 6 г.

 

2018 © ДГ "Вяра, надежда и любов" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign