Материална база

ДГ „Вяра,Надежда и Любов“ е с капацитет   от 8  групи – 2 яслени и 6 градински. Помещава се в  две сгради , всяка от които разполага с отделни  занимални, спални, коридори и фоайета, медицински кабинети, административни кабинети и сервизни помещения.

Двете сгради на ДГ са със сменена дограма и сменени врати.

Сградите са санирани за Енергийна ефективност .Подменено вътрешното обзавеждане.

Всяка от  слънчевите и топли занимални има собствен облик – обзаведени са с естетични и практични мебели и оборудвани с разнообразни и интересни дидактични материали и играчки, съобразени с възрастовите особеност и потребности на децата.   Пълноценното, модерно и иновативно педагогическо взаимодействие с нашите деца, както и допълнителните дейности с тях  се  осъществяват , чрез мултимедийни средства  на ДГ / интерактивни дъски , компютри и мултимедии/.

Всяка възрастова група разполага със самостоятелна площадка за игри на открито, с достатъчно   детски съоръжения. 

2018 © ДГ "Вяра, надежда и любов" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign