Обществен съвет


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
2.
Протоколи № 1, 2, 3, 4 и 5 от заседания на обществения съвет
2018 © ДГ "Вяра, надежда и любов" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign