Прием

Детска градина „Вяра,Надежда и Любов” – гр. Кърджали, обявява за учебната 2021/2022 година 50 свободни места за яслени групи и 25 свободни места за първа възрастова група.

За първа възрастова група ще бъдат приети само деца, родени през 2018 г.

Заявленията по образец може да намерите при домакинката, директора на детската градина и в сайта на детската градина.

Документи за записване ще се приемат в детската градина от директора, от първия работен ден на месец „март” 2021 г./01.03/ до 30.04.2021 г.

Всички необходими документи и регламента за прием са подробно описани в Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Кърджали.

С наредбата можете да се запознаете от:

  • сайта на община Кърджали;
  • сайта на детската градина;
  • фоайето на детската градина.

 

2018 © ДГ "Вяра, надежда и любов" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign