СЪОБЩЕНИЕ
 Новини
СЪОБЩЕНИЕ
28 Януари 2019

     

В изпълнение на Решение №704 на МС от 05.10.2018 г. задължителната информация съгласно чл.28, от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административното обслужване, за услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищно образование, Ви уведомяваме, че Детска градина "Вяра, Надежда и Любов" гр. Кърджали предоставя следните услуги:

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

2. Издаване на дубликат на документ за завършен етап на образование - удостоверение.

 

Прочитания: 672 пъти

2018 © ДГ "Вяра, надежда и любов" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign